Trust science to boost your revenue

חברו ל-FINQ ותייצרו ערוצי הכנסה חדשים ע״י הטמעת

פלטפורמת השקעות מבוססת AI עבור לקוחותיכם.

תמיכה מבוססת AI בקבלת החלטות השקעה

קבלו גישה לניתוח שוק חכם עבור לקוחותיכם הכולל דירוג עדכני, מקיף, ו-100% אובייקטיבי של:

 • מניותמניות
 • קרנות נאמנות ותעודות סלקרנות נאמנות ותעודות סל

למה כדאי לחבר את FINQ לפלטפורמה שלכם?

 • הגדלת נוכחות שוק

  שימוש בטכנולוגיה מייתר את הצורך במעורבות אנושית ומאפשר להגיע לפלח שוק חדש ע״י הקצאה מינימלית של משאבי כוח אדם.
 • מגוון אסטרטגיות השקעה

  FINQ מציעה אסטרטגיות השקעה מגוונות המותאמות לצרכי השקעה שונים.
 • 100% אובייקטיביות

  שימוש בכלי טכנולוגי שאינו מושפע מאינטרס של מתווך פיננסי מייצר התאמת השקעה טובה יותר עבור הלקוח.
 • תשואות גבוהות יותר

  התיקים שלנו בנויים במטרה להשיג תשואות גבוהות יותר מאסטרטגיות השקעות מסורתיות וממדדי שוק מובילים בעולם.

קראו עלינו

The ChatGPT for investing is here, it’s called FINQ
Mae Cornes
FINQ showcases its ability to harness intelligent structuring of extensive datasets, converting them into actionable insights.
Dennis Buckly
FINQ: Revolutionizing Investments with Cutting-Edge AI- Powered Platform.
Jake Smiths
One of The Exciting Startups You Should Pay Attention To
Jake Smiths

מגוון רחב של אפשרויות לחיבור טכנולוגי עם הפלטפורמה שלך

 • API
 • SaaS
 • Referral
 • Hybrid

ספר/י לנו על החברה שלך

       פינק ניהול השקעות בע"מ הינה חברה פרטית בעלת רישיון לניהול תיקים, כהגדרת מונח בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 1995 (להלן: "החוק") ועוסקת בין היתר בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, המוגדר בחוק כמתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או נכסים פיננסים, שלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי, וזאת מכוח זיקתה לקרנות נאמנות המנוהלות על ידי תמיר פישמן קרנות נאמנות בע"מ וכן כל קרן נאמנות אשר תתקשר עם החברה בהאתם למודל העסקי של החברה, לפרטים נוספים ראה מסמך "גילוי נאות" . השירות יינתן באמצעות פלטפורמה דיגיטלית להצטרפות לשירות ניהול תיקים. רמת, הסיכון, מדיניות ההשקעה ואפיון צרכי הלקוח ייקבעו באמצעים דיגטליים. אין באמור לעיל ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים של כל אדם ו/או הצעה לרכישת ני"ע. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי. אישור הבקשה ופתיחת החשבון כפופים לשיקול דעתה הבלעדי של פינק ובהתאם לתנאים הקבועים בהסכם. הצטרפות לקבלת שירות ניהול תיקי השקעות דיגיטלי הינה בהתאם להוראות הדין, ומטרתה, בין היתר, להקל על תהליך ההצטרפות, תוך הבטחת שמירה על טובת הלקוחות. ככלל, הפלטפורמה הדיגיטלית מחליפה את האינטראקציות הבין אישיות בין בעל רישיון לבין הלקוח ומשמשת כלי לקבלת החלטות השקעה. כמו כן, בעת הצורך עשויות להתקיים אינטראקציות בין גורם אנושי לבין הלקוח. השירות ניתן לבעלי חשבון בנק ישראלי פעיל ותושבי ישראל בלבד. המשיכה מתבצעת עד 7 ימי עסקים. סכום המשיכה יועבר לחשבון הבנק ממנו הופקדו הכספים. פתיחת החשבון אפשרית מגיל 18 ומעלה. החשבון יוגבל לסך נכסים של עד 1 מיליון ₪. בחשבון שסך הנכסים יעלה על הסכום הנ"ל, יידרש בעל החשבון בו לעבור זיהוי אישי ע"י נציגי פינק בהתאם להוראות הדין, ולחתום בין היתר על הצהרת נהנים בחתימת מקור.