TRUST SCIENCE TO MAKE YOU MONEY

פלטפורמת השקעות חכמה לכולם, שבה מדע ו־AI מחליפים את המתווך הפיננסי המיושן והמוטה.

 • TipRanks
 • Reuters
 • Benzinga
 • Nasdak
 • nyse
 • Digital Journal
 • Finextra
 • TipRanks
 • Reuters
 • Benzinga
 • Nasdak
 • nyse
 • Digital Journal
 • Finextra

מה FINQERS מקבלים?

החלטות השקעה מבוססות מדע

כשזה נגע לכסף, לאנשים יש נטייה להית פחות רציונלים ולקבל החלטות מונעות פחד או תאוות בצע. FINQ נותנת פתרונות השקעה המבוססת אך ורק על נתונים וניתוח מידע מתודולוגי.

100% אובייקטיביות

הטכנולוגיה שלנו מייתרת את הצורך במתווך הפיננסי המוטה שלא תמיד פועל עבור האינטרס שלך

פתרון מגוון ומקיף

המנוע של FINQ עוקב אחרי כל המוצרים הפיננסים בשוק כדי לתת מגוון פתרונות השקעה מעשיים לכל אחד/ת ובכל סכום.

השקעה מותאמת סיכון

אנו יוצרים פרופיל פיננסי לרמות סיכון שונות על מנת למצוא את מוצרי ההשקעה הטובים ביותר עבור כל אחד ואחת

מנטרים את השוק 24/7

FINQ עוקבת אחרי השוק מסביב לשעון כדי להשאיר אותך תמיד בעניינים

תשואות גבוהות יותר

התיקים שלנו בנויום במטרה להשיג תשואות גבוהות יותר מאסטרטגיות השקעה מסורתיות ומממדי השוק המובילים בעולם

Time To Finq

פינק ניהול השקעות בע"מ הינה חברה פרטית בעלת רישיון לניהול תיקים, כהגדרת מונח בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 1995 (להלן: "החוק") ועוסקת בין היתר בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, המוגדר בחוק כמתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או נכסים פיננסים, שלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי, וזאת מכוח זיקתה לקרנות נאמנות המנוהלות על ידי תמיר פישמן קרנות נאמנות בע"מ וכן כל קרן נאמנות אשר תתקשר עם החברה בהאתם למודל העסקי של החברה, לפרטים נוספים ראה מסמך "גילוי נאות" . השירות יינתן באמצעות פלטפורמה דיגיטלית להצטרפות לשירות ניהול תיקים. רמת, הסיכון, מדיניות ההשקעה ואפיון צרכי הלקוח ייקבעו באמצעים דיגטליים. אין באמור לעיל ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים של כל אדם ו/או הצעה לרכישת ני"ע. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי. אישור הבקשה ופתיחת החשבון כפופים לשיקול דעתה הבלעדי של פינק ובהתאם לתנאים הקבועים בהסכם. הצטרפות לקבלת שירות ניהול תיקי השקעות דיגיטלי הינה בהתאם להוראות הדין, ומטרתה, בין היתר, להקל על תהליך ההצטרפות, תוך הבטחת שמירה על טובת הלקוחות. ככלל, הפלטפורמה הדיגיטלית מחליפה את האינטראקציות הבין אישיות בין בעל רישיון לבין הלקוח ומשמשת כלי לקבלת החלטות השקעה. כמו כן, בעת הצורך עשויות להתקיים אינטראקציות בין גורם אנושי לבין הלקוח. השירות ניתן לבעלי חשבון בנק ישראלי פעיל ותושבי ישראל בלבד. המשיכה מתבצעת עד 7 ימי עסקים. סכום המשיכה יועבר לחשבון הבנק ממנו הופקדו הכספים. פתיחת החשבון אפשרית מגיל 18 ומעלה. החשבון יוגבל לסך נכסים של עד 1 מיליון ₪. בחשבון שסך הנכסים יעלה על הסכום הנ"ל, יידרש בעל החשבון בו לעבור זיהוי אישי ע"י נציגי פינק בהתאם להוראות הדין, ולחתום בין היתר על הצהרת נהנים בחתימת מקור.