tesla
salesforce
nvidia
apple
paypal
google
vanguard
microsoft
mastercard
fedex
meta
blackrock

TRUST SCIENCE TO
MAKE YOU MONEY

פלטפורמת השקעות חכמה לכולם שבה מדע ו-AI מחליפים את המתווך הפיננסי המיושן והמוטה

פנסיות

3 תוכניות

מסלולי ההשקעה המובילים ב
קרן פנסיה מקיפה
FINQFULL
55
קרן פנסיה מקיפה
555
שנה
14.70%+
FINQFULL
44
קרן פנסיה מקיפה
554
שנה
14.70%+
FINQFULL
33
קרן פנסיה מקיפה
553
שנה
14.70%+
FINQFULL
22
קרן פנסיה מקיפה
552
שנה
14.70%+
FINQFULL
11
קרן פנסיה מקיפה
551
שנה
14.70%+
פתרון פנסיוני מלא מבוסס AI ומותאם אישית המסתמך על דירוג של כל עולם החסכונות הפנסיונים
גלה/י עוד

FINQING מחוץ לקופסא

FINQFULL
Rank
Name
Performance

דירוג יחסי ורציף של כל המוצרים הפיננסיים מאותו הסוג, המאפשר לראות את כל התמונה בכל יום מחדש.

פעולות
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#

כל החלטה על עסקה שהתקבלה בעבר על ידי מנוע FINQ-AI הכוללת קנייה ומכירה של מניות, זמינה בהיסטוריה של התיק.

FINQ RISK
גבוה
מוגבר
בינוני
מתון
נמוך

FINQ מעריכה את רמת סיכון של כל מוצר פיננסי באמצעות גישה ייחודית לנתונים המפרקת כל מוצר לנכסיו הבודדים, ובאמצעות מודלים של Big Data, מחשבת את הסיכון הריאלי שלו מלמטה למעלה על בסיס יומי.

מה FINQERS מקבלים?

הטכנולוגיה מבוססת הבינה המלאכותית שלנו מבטיחה 100% אובייקטיביות ומסירה את ההטיות של המתווכים הפיננסים שלא תמיד פועלים עבור האינטרס שלך.

מוצרים שניבנו כדי להשיג תשואות גבוהות יותר מאסטרטגיות השקעה מסורתיות ומהמדדים המובילים בעולם.

יצירת פרופיל פיננסי לכל רמת סיכון על מנת להתאים מוצרי השקעה לרמת הנוחות שלך באמצעות השקעה מונחית סיכון.

מנוע מבוסס AI המנטר את כל השוק מסביב לשעון ומבטיח חשיפה להזדמנויות השקעה חדשות 24/7.

לכל מוצר פיננסי. לכל אחד/ת.

בחר/י את התוכנית המתאימה לך
שאלות? פה התשובות

לא מצאת את מה שחיפשת? ליצירת קשר לחץ/י כאן

כולם יכולים

להשקיע חכם

פינק ניהול השקעות בע"מ הינה חברה פרטית בעלת רישיון לניהול תיקים, כהגדרת מונח בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 1995 (להלן: "החוק") ועוסקת בין היתר בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, המוגדר בחוק כמתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או נכסים פיננסים, שלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי, וזאת מכוח זיקתה לקרנות נאמנות המנוהלות על ידי תמיר פישמן קרנות נאמנות בע"מ וכן כל קרן נאמנות אשר תתקשר עם החברה בהאתם למודל העסקי של החברה, לפרטים נוספים ראה מסמך "גילוי נאות" . השירות יינתן באמצעות פלטפורמה דיגיטלית להצטרפות לשירות ניהול תיקים. רמת, הסיכון, מדיניות ההשקעה ואפיון צרכי הלקוח ייקבעו באמצעים דיגטליים. אין באמור לעיל ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים של כל אדם ו/או הצעה לרכישת ני"ע. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי. אישור הבקשה ופתיחת החשבון כפופים לשיקול דעתה הבלעדי של פינק ובהתאם לתנאים הקבועים בהסכם. הצטרפות לקבלת שירות ניהול תיקי השקעות דיגיטלי הינה בהתאם להוראות הדין, ומטרתה, בין היתר, להקל על תהליך ההצטרפות, תוך הבטחת שמירה על טובת הלקוחות. ככלל, הפלטפורמה הדיגיטלית מחליפה את האינטראקציות הבין אישיות בין בעל רישיון לבין הלקוח ומשמשת כלי לקבלת החלטות השקעה. כמו כן, בעת הצורך עשויות להתקיים אינטראקציות בין גורם אנושי לבין הלקוח. השירות ניתן לבעלי חשבון בנק ישראלי פעיל ותושבי ישראל בלבד. המשיכה מתבצעת עד 7 ימי עסקים. סכום המשיכה יועבר לחשבון הבנק ממנו הופקדו הכספים. פתיחת החשבון אפשרית מגיל 18 ומעלה. החשבון יוגבל לסך נכסים של עד 1 מיליון ₪. בחשבון שסך הנכסים יעלה על הסכום הנ"ל, יידרש בעל החשבון בו לעבור זיהוי אישי ע"י נציגי פינק בהתאם להוראות הדין, ולחתום בין היתר על הצהרת נהנים בחתימת מקור.